Projecten

Formulieren servicesysteem

Platform      www.informapp.nl

App                Inform (iOS en Android)

Portal           www.formappservice.nl

Met Inform kun je eenvoudig formulieren, apps, nieuwsbrieven, etc. delen met elke doelgroep. Middels een koppeling heb je binnen Inform toegang tot de data van je branchepakket. Het maken wordt in de regel verzorgd door uw IT-partner/leverancier van het branchepakket. Informapp is dan ook een communicatieplatform tussen partijen. Formappservice gaat nog een stap verder en biedt een geheel eigen app, beheer- en bouwomgeving voor service-providers.


Grondstof registratiesysteem

Portal              nog niet bekend

Naast alle voedingsmiddelen die in de winkels liggen dienen ook halffabricaten en ingrediënten geregistreerd te worden, van herkomst tot producent. Veel details, hoge complexiteitsgraad met druk vanuit de wetgever en haar controlerend orgaan, de NVWA. Connected beschikt over een flexibel registratiesysteem die het invullen ervan afdwingt. Data-import vereenvoudigd en (laboratorium)controle ondersteund. Connected zoekt partners die samen willen werken en ERP-integratie ook als vereiste zien. Wilt u meer weten? Vul dan het contactformulier in.